SAĞLIK ÖĞRENCİ FORUMU

Üye Sayısı: 57+
Şehir: İstanbul
Takipçi:
7

Etkin bir Türk sağlık sistemi ve gelişmiş bir sağlık sektörüne sahip olabilmek için tüm sağlık çalışanlarının birlikte düşünebilmesi, birbirini anlayabilmesi, ortak çalışma sahalarında araştırmalar yapması gerekmektedir.

Sağlık çalışanlarının birlikte düşünüp ürettiği yeni bir sağlık sisteminin temellerini oluşturmanın yegâne yolu yetkin bir gençlikten geçer.

Bu fikirle çıktığımız yolda Mayıs 2021’de

Sağlık Öğrenci Forumu’nu kurduk.

Bu yolda Misyonumuz: Dünyada sağlık alanında yaşanan gelişmeleri takip etmek, sağlık alanında multidisipliner projeler yürütmek ve araştırmalar gerçekleştirmek amacıyla sağlık bilimlerinin farklı disiplinlerinden öğrencilerle ortak çalışma platformları tasarlamak; böylelikle ortaya çıkan etkileşimle ülke ve dünya sağlık hizmetlerinin geleceğine hizmet etmek.

Vizyonumuz:Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bütün dünyanın ilgisini çekebilecek çalışmalara imza atarak bütüncül bir anlayışla hareket edebilen multidisipliner, dinamik, genç bir ekip olmak "Birlikte bilim, sağlıkta devinim" prensibiyle örnek bir nesil olarak yetişmekdir.