Girişimcilik ve İletişim Topluluğu

Üye Sayısı: 300+
Şehir: Ankara

Girişimcilik ve İletişim Topluluğu, Gazi Üniversitesi bünyesinde girişimciliği üniversite öğrencilerine benimsetmeyi amaç edinen, bu amaç doğrultusunda öğrencilerin kendi fikirlerini bireysel veya ekip halinde hayata geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yürütem öğrenci topluluğudur