Gazi Kimya Mühendisliği Topluluğu

Üye Sayısı: 300+
Şehir: Ankara

Gazi Kimya Mühendisliği Topluluğu, günden güne büyüyen ve gelişen bir öğrenci topluluğudur. Misyonu; üyelerini kimya mühendisliğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki etik sorumluluğuna sahip bireyler haline getirmek, ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler olmaları yolunda sosyal ve kültürel alanda katkıda bulunmaktır. Vizyonu; mühendislik alanında etkin bir konuma sahip, ilgili tüm bölümler ve kişiler tarafından ulaşılabilir, bilime, gelişime ve değişime olduğu kadar sosyal ve kültürel hayata da önem veren, üyesi olmaktan gurur duyulan bir topluluk olmaktır.