Açık Rıza Beyanı

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ancak kişilerin Açık Rızası alınmak suretiyle “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” işlenebilmektedir. 

 

KVKK’nın 6. maddesinin 1. fıkrasında özel nitelikli kişisel verilerin hangi tür veriler olduğu sıralanmıştır. Buna göre; “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

 

Kullanıcı, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. D6 Blok Apt. No: 2J Ataşehir / İSTANBUL” adresinde faaliyette bulunan 0215053670900001 Mersis numaralı ve Özel İstihdam Bürosu niteliği haiz, Veri Sorumlusu konumunda olan CS İNSAN KAYNAKLARI TANITIM VE DANIŞMANLIK A.Ş.  (“TALENTOPIA”) tarafından yönetilmekte olan staging.talentopia.co isimli İnternet Sitesi (“Site”) üzerinden Kullanıcı hesabı oluştururken Site’ye biyometrik fotoğraf, engellilik durumu gibi özel nitelikli kişisel verileri ile mevcut durumu ile ilgili bireysel olarak kendi isteği ile duruma göre özel nitelikli kişisel veri olarak sayılabilecek verileri kaydedebilmektedir. 

 

İşbu metin hangi özel nitelikli kişisel verilerin, TALENTOPIA tarafından hangi amaçlarla işlendiği ve ne kadar süreyle saklandığına ilişkin olarak Kullanıcı’yı aydınlatmak ve bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. 

 

  • İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Veriler Nelerdir?[SE1] 

 

Fotoğraf: 

Site üzerinden Kullanıcı hesabı oluşturulurken veya üyeliğin devamı esnasında Site’ye Kullanıcı tarafından yüklenen fotoğraf

Sağlık Verisi:

Kullanıcı tarafından Özgeçmiş oluşturulurken engellilik durumu, engellilik oranı ile ilgili verilen bilgiler

Bireysel Girilen Veriler:

Site’de Kullanıcı hesabı açılırken ya da özgeçmiş oluşturulurken Kullanıcı’nın kendisi tarafından verilen özel nitelikli kişisel veri sayılabilecek veriler

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Site üzerinden Kullanıcı hesabı oluşturulurken “Hizmetin İfası Adına Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin İşlenebilmesi İçin Açık Rıza Veriyorum.” kutucuğunun Kullanıcı tarafından işaretlenmesi ile işbu metinde yer alan ya da işbu metinde yer almayıp da Kullanıcı’nın kendi tercihi doğrultusunda TALENTOPIA’ya sunulan özel nitelikli kişisel verilerin TALENTOPIA tarafından işlenebilmesine ve Site üzerinden sunulan hizmetin ifası için 3. kişilere aktarılabilmesine Kullanıcı tarafından açık rıza verilmiş sayılmaktadır. 

 

  • Hangi Amaçlarla Özel Nitelikli Kişisel Verileri İşliyoruz?

 

- Site üzerinden TALENTOPIA tarafından sunulan hizmetin ifası için, başka bir ifade ile 18 yaşından büyük olup da YÖK’ün izni ile kurulmuş olan bir eğitim kurumuna halihazırda kayıtlı bulunan ve Site üzerinden kullanıcı kaydı oluşturan Kullanıcı’ların özgeçmişleri, Site’de yer alan Şirketler nezdinde Şirketlerin aramakta oldukları iş pozisyonlarının uygunluğuna göre Şirketler ile paylaşılabilmektedir. [SE2] 

 

- İşbu metinde sayılan Kullanıcı özgeçmişleri içerisinde yer alan özel nitelikli kişisel verilere ve ayrıca işbu metinde sayılmayıp da Kullanıcı tarafından kendi isteği ile kullanıcı kaydı oluşturulurken Site’ye girilen özel nitelikli kişisel verilere, TALENTOPIA çalışanları arasından sadece bu hususta özel olarak yetkilendirilmiş kısıtlı sayıdaki çalışanlar tarafından erişilebilmektedir. 

 

- TALENTOPIA, istihdam sağlama maksadıyla kurulmuş olduğundan bu amaçla; yurt dışı merkezli işveren konumundaki Şirketler ve yine destek alınan yurt dışında yerleşik ve veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olunan servis sağlayıcılar ile paylaşılabilir. 

 

- Site üzerinden başvuru yapılan Şirket’in, grup şirketlerin bir parçası olması durumunda, bu Şirket’in bağlı olduğu ve aynı zamanda Site’de işveren olarak kaydı bulunan diğer grup şirketleri ile paylaşılabilir. 

 

- Herhangi bir hukuki uyuşmazlık durumunda savunma hakkının kullanılabilmesi adına özel nitelikli kişisel veriler TALENTOPIA hukuk danışmanları ile paylaşılabilecektir. 

 

  • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Süreleri?

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, KVKK ve sair mevzuat uyarınca belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar TALENTOPIA tarafından muhafaza edilecektir.

 

 

*** TALENTOPIA tarafından işlenen Kişisel veriler ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi için Site’de yer alan Aydınlatma Metni’ni inceleyip, Başvuru Formu’nu doldurarak bize her zaman ulaşabilirsiniz.